top of page

מסלול טיול מגן לאומי בית אלפא עד בית הקברות כנרת

ביהכ"נ שבגן הלאומי בבית אלפא, הינו אתר מהתקופה הביזנטית המכיל רצפת פסיפס מרשימה.

כ-¾ שעה  

שהייה באתר 

נסיעה ממגן לאומי בית אלפא לאתר מורשת חומה ומגדל בניר דוד.

כ-¼ שעה

אתר בו משוחזרת תבנית היתיישתית כפי שהוקמה בשיטת 'חומה ומגדל' תחת שלטון המנדט הבריטי.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

אתר מורשת חומה ומגדל  (גן השלושה-ניר דוד)

נסיעה מניר דוד לגן לאומי בית שאן.

כ-¼ שעה

אתר ארכיאולוגי מרהיב בו נחשפה עיר מפוארת מהתקופה הרומית ביזנטית. 

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי בית שאן לגן לאומי כוכב הירדן.

כ-¼ שעה

אתר ארכיאולוגי המכיל את שרידיו של יישוב עברי קדום ושרידי מבנה של מבצר צלבני מפואר

כשעה

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי כוכב הירדן לאתר אום ג'וני שבדגניה א'

כ-¼ שעה

כ-½ שעה

שהייה באתר

אום ג'וני - (דגניה א')

נסיעה מאום ג'וני לבית המוטור בקבוצת כנרת.

כ-¼ שעה

בית המוטור הינו מבנה שהכיל משאבה בתחילת המאה ה-20 לצורכי השקיית שדות עמק הירדן מהירדן

כ-½ שעה

שהייה באתר

בית המוטור - (קבוצת כנרת)

נסיעה מבית המוטור לבית הקברות כנרת.

כ-¼ שעה

אתר שימש בראשיתו את ראשוני המושבה כנרת ובהמשך גם אישים מפורסמים בני העלייה ה-I וה-II

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

 ₪ מבוגר - 28   

 ₪ אזרח ותיק - 14   

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪  

כניסה בתשלום

מבוגר - 40  ₪  אזרח ותיק - 20 ₪

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪  

מפת מסלול

גן לאומי בית אלפא - בית הקברות כנרת

הפסקת צהרים - גן לאומי כוכב הירדן

בית אלפא.jpg
כנרת.jpg
bottom of page