top of page
קופים.jpg

פארק הקופים

פארק הקופים המוגדר גם כאתר 'מקלט הקופים הישראלי' מהווה מרכז הצלה עבור קופים שהוחרמו ע"י רשויות החוק לאחר שהוחזקו בניגוד לחוק, קופים שנפלטו ממעבדות המחקר וכל קוף אחר הזקוק לעזרה כתוצאה מהחזקתו בתנאים קשים.

 

על מנת להקנות לקופים תנאי החלמה טובים ככל האפשר, רוב שטח הפארק סגור למבקרים ובכך מתאפשר לקופים לחיות את חייהם בדומה לסביבתם הטבעית ולחזור מהר ככל האפשר לבריאותם התקינה.

 

במרחב הפתוח לקהל  נערכים סיורים מודרכים למבקרים,  בהם מסופר על  פעילות מרכז ההצלה, עם מבט והסבר על חלק מקבוצות הקופים, שהינם דיירי קבע של העמותה.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר מקלט הקופים בישראל

bottom of page