top of page
ימקא.jpg

בנין ימק"א

הסניף היוקרתי ביותר של תנועת ימק"א (YMCA-Young Men's Christian Association) שנוסדה ב-1884 בלונדון, כאיגוד הצעירים הנוצריים, נבנה בירושלים ב-1926 והיה מסונף בעברו לארגון שמקום מושבו היה בארה"ב.

 

ההסניף הירושלמי (YMCA-Jerusalem International) שהמשיך לאמץ את אמנת התנועה חרט על דגלו את טיפוח היחסים בין נוצרים, מוסלמים ויהודים דרך פעילויות תרבות וספורט.

 

המבנה שהינו פרי תכנונו של אדריכל אמריקאי בשם לומיס הרמון, שבאמתחתו תכנון האמפייר סטייט בארה"ב, הוא שהתבקש ע"י הנהלת ימק"א לתכנן עבורם מבנה בירושלים.

ואכן עם סיום בנייתו של המבנה, הוא הוגדר כמבנה הגדול והמפואר הראשון שהוקם בתקופת המנדט לאורכו של רחוב יוליאן, הוא רחוב דוד המלך של ימינו.  

הבניין והחצר הגדולה שבחזית הבניין, נחנכו ב-1933 בנוכחותו של הגנרל אלנבי, שעמד בראש הצבא הבריטי בעת כיבוש ירושלים בדצמבר 1917.

 

גובהו של המבנה הינו כ-50 מ' ומשתווה בכך לגובהו של בית המקדש השני שבנה הורדוס בהר הבית במאה ה-1 לפנה"ס.   

 

המבנה מכיל בתוכו בנוסף לאולמות וחדרים, גם אולם קונצרטים ובריכת שחייה, שמהווים צירוף של רוח וגוף המגלמים יחד את מטרת היחוד של ימק"א.  

 

בצד הימני של חזית הבניין, חרוטה כתובת בעברית 'ה' אלוקינו ה' אחד' במרכז החזית חרוטה כתובת בארמית 'אני הדרך' ובצדה השמאלי של חזית המבנה חרוטה כתובת בערבית 'אין אלוהים מבלעדי אללה'. 

 

בחלק המרכזי של המבנה, משתקפת דמותה של האישה השומרונית שעזרה לישוע בדרכו לירושלים ואת השה שהוא סמלו של ישו כקורבן.

 

הכותרות בחזית הבניין מסמלות את ארבעת כותבי האוונגליונים, המיוצגות כחיות בחזון יחזקאל, שהן הנשר-יוחנן, האריה-מרקוס, השור-לוקס והמלאך-מתי, המופיעים כסמלים בחזית.

 

כקישור לנאמר בחדר הסעודה האחרונה, בו ישוע אומר לתלמידיו 'הלחם שאתם אוכלים זהו בשרי, היין שאתם שותים זהו דמי', מציגים הגילופים על העמודים והקשתות כאשר שריגי גפן מסמלים את היין ואילו תבליטי חיטה מסמלים את הלחם.

 

במעלה החזית משתקף תבליט מעשה ידיה של הפסלת בתיה לישנסקי, בדמות המלאך מחזון ישעיהו המורכב מ-6 כנפיים כאשר בשתיים יכסה רגליו, בשתיים יכסה פניו ובשתיים יעופף.

 

בחלק העליון של החזית  ממוקמת מרפסת שבה ניתן לראות פעמון הפוך וכותרות בצורה של פעמונים וענבלים, שנקראת קומת הפעמונים של ימק"א, שמהווה לעיתים  חלק מהרכב כלי התזמורת בהשמעת קונצרטים המתקיימים במבנה.

 

בצדו השמאלי של המבנה מוצגים כותרות של בעלי חיים כמו טווס, תרנגול, זאב ועוד המייצגים סמלים נוצריים ואילו רוב האגף הימני של המבנה מעוטר בעיטורים של צמחיים למיניהם.

 

כיום מבנה ימק"א הינו בית מלון המכיל בריכת שחייה, גן ילדים המכיל ילדים מהדתות הערבי, היהודי וה-נוצרי, שחוגגים יחדיו את כל החגים המשתייכים לכל שלושת הדתות וכמובן אולם קונצרטים המכיל בעת פעילותו אווירה מאוד מיוחדת.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר התיירות הרשמי של ירושלים

 

bottom of page