top of page
קנטרה.jpg

גשר קנטרה

 

הגשר ששרידיו מתוארכים לתקופה הממלוכית (המאה ה-13) שימש בעבר מסד עבור אמת מים בה הוזרמו מי נחל חרוד לשטחים חקלאיים שמצפון לנחל.

 

הגשר הבנוי מעל נחל חרוד שופץ בתקופת המנדט, עת אחת מ-3 הקשתות שקרסה בעבר שוקמה מחדש.

לאחר הקמת המדינה, שופץ במעט הגשר, פעולה שאפשרה הזרמת מים להשקיית שדות קיבוץ שדה נחום.

 

שם הגשר המכונה קנטר, נגזר מהמילה הערבית קנטרה שמשמעותה הינה קשת.

 

נחל חרוד שמעליו בנוי הגשר, זורם ממרחב עפולה לנהר הירדן, מהווה את עורק הניקוז העיקרי של עמק חרוד.

אופי זרימתו משתנה במהלך דרכו, בעוד שבחלקו המערבי זרימתו מתונה, הרי בחלקו המזרחי הוא גולש במפלים וזרימתו מהירה, נתון שאפשר הקמתם של טחנות קמח בתקופות הקדומות.

 

קק"ל פיתחה ליד הגשר חניון, ובחורשה שבסמוך לגשר הקימה שולחנות פיקניק לרווחת המטיילים.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר

קישור לאתר טבע ונופים בישראל 

bottom of page