top of page

מסלול טיול מאנדרטת הקיבוצים עד כתף שאול 

אנדרטה לזכר חללי בני הקיבוצים שנפלו במערכות ישראל ופעולות האיבה.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה מאנדרטת הקיבוצים לגן לאומי מגידו.

כ-¼ שעה

תל המכיל כ-30 שכבות מהתקופה הניאוליתית עד התקופה הפרסית וביניהן גם מהתקופה הישראלית.

כשעה ו-½

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי מגידו לתל יזרעאל.

כ-¼ שעה

אתר המתצפת על עמק יזרעאל ומכיל אנדרטה ללוחמי תש"ח ושרידי ארמון מתקופת בית ראשון

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מתל יזרעאל למעין יזרעאל.

כ-¼ שעה

אתר המכיל מעיין נקבה המזרים את מימיו לבריכה המוקפת בחורש טבעי.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה ממעין יזרעאל לחות הרוח במעלה גלבוע.

כ-¼ שעה

מרכז מבקרים בו פועלות טורבינות רוח המנצלות את האנרגיה הקינטית שברוח להפקת חשמל.

כשעה ו-¼

שהייה באתר

נסיעה מחות הרוח למצפור הר ברקן.

כ-¼ שעה

רחבה המתנשאת לגובה של כ-500 מטר מעל פני הים המתצפת לעמק יזרעאל על שלל יישוביו.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצפור הר ברקן לכתף שאול.

כ-¼ שעה

מהתצפיות היפות והמרהיבות הנשקפות מהגלבוע על מרחבי עמק יזרעאל.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר - 28  ₪  אזרח ותיק - 14 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 25  ₪  נדרש תאום מראש

שירותים

מפת מסלול
אנדרטת הקיבוצים - כתף שאול (גלבוע)
הגלבוע  והעמקים
הפסקת צהרים - עין יזרעאל.


 

כף שאול.jpg
אנדרטת הקיבוצים.jpg
bottom of page