top of page
אנדרטת הטייסים.jpg

אנדרטת הטייסים

האתר על הר הטייסים משמש כאתר ההנצחה המרכזי של חיל האויר, אתר בו מונצחים חלליו מיום הקמתו ועד היום.

 

על גלעד שבאתר, מוצג מנוע של מטוס נורסמן ועליו חרוט המשפט: "לזכרו של צוות מטוס שנפל בקרבות פריצת הדרך לירושלים".  

זה המטוס שנשלח במהלך מלחמת העצמאות למשימת הפצצה מן האוויר, במסגרת מבצע "מכבי" לפתיחת הדרך לירושלים.

במהלך טיסתו, עת הגיע מעל הרי ירושלים, התקבלה במטה חטיבת הראל של הפלמ"ח ההודעה: "רואים את המטרה ונכנסים להתקפה עליה" ומיד לאחריה נותק הקשר עם המטוס ובהמשך לא שב לבסיסו. 

 

במהלך המלחמה נמצאו שברי המטוס בעת פריצת הדרך לירושלים בספטמבר 1948 ושרידי אנשי הצוות, הקברניט יריב שיינבאום, טייס המשנה דניאל בוקשטין, האלחוטאי שלמה כהן והחמשים צבי שוסטרמן, יצחק שקלנביץ' ושלמה רוטשטיין שהובאו לקבורה.

 

מאוחר יותר הועברו שרידי המדחף לראש ההר כגלעד ובחלוף השנים הוקמו בחורשה סמוך לגלעד עמודי זיכרון, בהם מונצחים שמות כל חללי חיל האוויר מיום הקמתו הקמתו ועד היום. 

 

ביום הזיכרון השנתי מתכנסים אנשי חיל האוויר ובראשם מפקד החיל באתר ההנצחה ובמהלך הצפירה לחללי מערכות ישראל, חולף מעל ההר מבנה מטוסים כאשר במהלך המטס, אחד מהם נפרד מחבריו ושלושה ממשיכים במבנה חסר, לציון זכרם של חללי חיל האוויר.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר יזכור

 

קישור לאתר חיל האויר

bottom of page