top of page
האבירים.jpg

אולמות האבירים

 

האתר, המכיל מספר אולמות במגוון גדלים שונים, מהווים חלק ממצודה גדולה, שימשה בתקופה הצלבנית את אבירי המסדר ההוספיטלרי בעת שהותם לצורך לינה ואכילה בבסיסם שבעכו. 

קישור לדף עכו הצלבנית

 

ההוספיטלרים בנו רובע עצום עם מצודה ענקית, כאשר אולמות האבירים, הם רק חלק קטן שנחשף מהרובע הנושא את שמם.  

עד לפני כ-50 שנה כל האולמות היו מלאים בעפר, ורק לאחר שהוציאו מתוכם עשרות טונות של עפר, נחשף גודלם המרשים של האולמות הענקיים, ומכאן ניתן להבין את ייחודה של עכו כאתר מורשת עולמי.  

 

בתקופה העות'מאנית, בימי שלטונו של אל ג'זאר, כוסתה המצודה הצלבנית ומעליה נבנתה המצודה העותומנית, ששימשה כבית כלא גם בתקופת המנדט הבריטי, מתקן שבו היו עצורים יהודים וערבים, ובו גם העלו לגרדום את הנידונים למוות.

 

בדיוק מעל אולמות האבירים היה האגף של האסירים היהודיים בכלא, ובאחד מהאולמות נראה פתח שדרכו נעשה ניסיון בריחה, עת אסירים יהודים שידעו שמתחתם חללים תת קרקעיים הצליחו בעזרת כלים שהוברחו לידיהם, לשבור קטע מהרצפה העותומנית שהייתה למעשה התקרה הצלבנית, חפרו בתוך העפר שגדש את האולמות בעת ההיא, עד שנתקלו בקירות העבים של האולמות ולא יכלו יותר להמשיך בפעילותם.

 

סגנון הבנייה של הצלבנים היה בעיקר סגנון רומנסקי, המאופיין בבניית קמרונות בצורה חצי חביתית, עם קירות עבים מאוד, שלרוב בנויות מאבן כורכר מקומית.

בחלק מהאולמות נראית בנייה בסגנון גותי, שמאופיינת בבנייה יותר מעודנת, כאשר במקום קיר ארוך בונים אומנות (עמודים מרובעים עבים) משני הצדדים, כאשר בין אומנה לאומנה יוצאות קשתות מצטלבות. 

יש הטוענים שתחילת הסגנון הגותי, שהיה עדיין מסיבי בתחילתו, ראשיתו בארץ, וזאת כתוצאה מהשראה שקיבלו הצלבנים עת ראו את הקשתות שבנו המוסלמים באתריהם.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

 

קישור לאתר עיריית עכו

bottom of page