top of page
רכבת ראש הנקרה.jpg

נקרות ראש הנקרה

 

מקור השם ראש הנקרה נילקח משמו המקורי של האתר בערבית 'ראס א-נאקורה' שפירושו הראש של נאקורה, כאשר נאקורה הינו ישוב הנמצא צפונית לאתר בשטח לבנון בשפה העברית המילה נאקורה עוברתה לנקרה וזאת בהתייחס לנקרות שבאתר. 

 

האתר, המהווה את קצהו של רכס סולם צור שתחתיתו בקרקעית הים, עשוי ברובו מסלע גיר, אך מנקודת המפגש של הרכס בו הוא נכנס לעומק של עשרות מטר לים, מתקבל מצב שהרכס הנתון בתוך הים מאופיין כסלע קירטון.  

 

היות והרכס נתון בתוך הים, הוא נחשף לעיתים לגלים בעלי עוצמות של כ-200 טון שמכות בסלע הקירטון והם אלו שעיצבו את הנקרות שרואים היום. 

 

היווצרות הנקרות תחילתם בפעילות קרסטית, שמתרחשת בקווי סידוק שנוצרו כתוצאה מזעזועים תת קרקעיים במהלך אלפי שנים. 

לקווי הסידוק חלחלו מי הים, וחרף העובדה שהסלע הינו קירטוני, שלא מגיב לפעילות קרסטית, המים מצליחים ליוצר בו חללים, שמתוכם הם סוחפים שברי צדפים ואבנים המרכיבים את הסלע, ובכך מגדילים את שטח הפנים להתנפצות גלי הים, היוצרים בלאיה מכנית בסלע, שבמהלך השנים מייצרת את הנקרות. 

 

לסלע הקירטון יש מספר דרגות קושי, החל מקירטון רך מאוד שמתפורר ביד ועד קירטון קשה מאד שלא ניתן אפילו לחרוץ בו בציפורניים.  

באתר סלע  הקירטון הינו קשה ובתוכו יש גם הרבה עדשות של סלע צור, תמהיל שמופיע לעיתים בטבע, וזאת משום שיצירת הקירטון הוא תולדה של ים עמוק, ובתוך הים העמוק יש לעתים המסה של צורן, הנובעת מבעלי חיים מיקרוסקופים שהשלד שלהם בנוי מצורן ולא מקלציט, וכשהצורן שוקע על קרקעית הים הוא מתערבב בקירטון ויוצר בך שילוב של צור וקירטון.

 

מנהרות הרכבת שבאתר הוקמו ב-1942 ע"י הבריטים, וזאת במהלך מלחמת העולם ה-2 והיותו את אחד מהנכסים האסטרטגיים של הבריטים בשנות ההכרעה המאוחרות של המלחמה, בגלל חיבורה עם המסילה ממצריים, העוברת דרך א"י, לבנון, סוריה, טורקיה ועד אירופה.

 

שטחה של לבנון וסוריה, שהיו בעת ההיא ישות אחת, נשלטה ע"י מנדט צרפתי, וכאשר ב-1941 צרפת נכבשת ע"י הגרמנים, הנאצים הקימו בה את משטר וישי בראשות הגנרל פטן, ובכך סוריה הפכה למדינה עוינת מול הבריטים, ולכן נוצר צורך לכבשה.

ואכן בקיץ 1941 הבריטים כבר שלטו בסוריה רבתי, ומרגע זה נפתח גם קו הרכבת שחיבר את כל הנכסים הבריטיים שפעל  עד 1948 ודרכו העבירו כוחות צבאיים, סחורות ולפעמים גם מעפילים.  

 

בהפעלת קו הרכבת, נעשו הבריטים לראשונים שעברו דרך סולמה של צור, ולא היו צריכים לטפס מעל לרכס סולם צור, ובכך הם עשו שינוי היסטורי, כי כל הצבאות בדורות שלפניהם, אכן עברו במעבר הבעייתי הזה, אך עשו זאת בטיפוס רציני, שהערבים קראו לו בשם עכאבה, כלומר משהו שמעכב בדרך.

 

במהלך מלחמת העצמאות במרץ 1948 בידיעה שתהיה פלישה של צבאות ערב ברגע שהבריטים יעזבו את הארץ, הוחלט על פיצוץ המסילה והגשר שמעל הנקרה הגדולה, ואכן כוח של ההגנה הגיע לאתר ופוצץ את הגשר, וקטע בכך את קו המסילה, ומאז לא נסעה עליו שום רכבת.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר ראש הנקרה 

ראש הנקרא.jpg
bottom of page