top of page

מנהרת הטמפלרים

 

חשיפת המנהרה התגלתה בעקבות בעיית נזילה, באחד מבתי עכו העתיקה, שבעקבותיה הוזמן שרברב, שנאלץ לפרק מספר אריחים ברצפת המטבח, שלהפתעתו גילה בתום פירוקה של הרצפה, שהוא נמצא מעל מנהרה, שנקראת כיום המנהרה הטמפלרית.

 

מיד עם חשיפת המנהרה ב-1994, נקראו אנשי רשות העתיקות למקום ומאז ועד היום חופרים וחושפים בה גילויים מדהימים על גודלה, ההסתעפות שבה ומערכות המים והניקוז שתוכננו בה, מנהרה שבה שטו סירות שלמות עם סחורה מתחת לאדמה.

קישור לדף עכו הצלבנית

 

מנזר האבירים הטמפלרי היה מסדר סודי וחזק, ושכזה היה צריך לעבור בו טקסים סודיים על מנת להצטרף לשורותיו.

ברבות השנים ונקשרו על הטמפלרים מיני סיפורים ואגדות שנובעים מכך בגלל שמקום מרכזם היה על הר הבית, הם מצאו שרידים מבית המקדש, ואף את הגביע הקדוש ממנו שתה ישוע בסעודה האחרונה שערך לתלמידיו בליל סדר פסח, ערב הוצאתו להורג ע"י הרומאים.  

 

הטמפלארים צברו הון עתק מעולי הרגל שהגיעו לארץ, וזאת מתהליך שמהווה למעשה את תחילת הבנקאות של ימינו.

לשיטתם המתוחכמת, הטמפלרים הציבו דוכן בנמל מרסיי, שממנו הנציג הטמפלרי שכנע את עולי הרגל, טרם עלייתם לאוניה, שימסרו לו את כספם הצרפתי ובתמורה יקבלו אישור המזכה אותם בסכום שנמסר, אותו יקבלו בעת הגיעם לעכו, ובכך ימנע מהם החשש שכספלם ייגזל ע"י שודדי ים שלעיתים קרובות תקפו את אוניות הצליינים.

ואכן כשעולי הרגל נחתו בנמל עכו, הם מסרו את הפתק לנציג הטמפלארי בארץ, שתמורתו קיבלו מטבע מקומי, ממנו הם כמובן לקחו ריבית ועמלות.  

 

המנהרה, שנחפרה מהחוף של הרובע הטמפלארי שנמצא כיום ממש בתוך הים, אל תוך תחומי העיר, שימשה, כפי הנראה את הטמפלרים לעקוף את הנמל ובכך לא לשלם מכס בנמל, שהיה תחת שלטון המלך הצלבני.

יש סברה נוספת שטוענת, שייעודה העיקרי של המנהרה היה לקצר את הדרך מהנמל אל הרובע הטמפלארי, וזאת על מנת לקצר את הדרך ולא להיכנס לרובעים אחרים שבעיר.

 

עם נפלית הממלכה ה-2 ב-1291 חזרו הטמפלרים לאירופה יחד עם שאר הצלבנים שבכליהם הון עתק, שאותו חמד המלך הצרפתי, ולכן העליל עליהם שהם עוסקים במעשי כישוף, וביום ששי ה-13 בחודש ב-1307, אסר את כל ראשי הטמפלארים והעלה אותם על המוקד, ומיד לאחר מכן הלאים את כל כספם.

 

שארית אנשי המסדר הטמפלרי השתלטו על האי מלטה, שבמשך מאות שנים היווה את מרכז כוחם, וזאת עד שנפוליון כבש את מלטה, ב-1798 וחיסל בה את כל אנשי המסדר.

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר עכו העתיקה

מנהרת הטמפלרים.jpeg
bottom of page