top of page
רמת הנדיב.jfif

רמת הנדיב (זיכרון יעקב)

פארק הטבע רמת הנדיב המשתרע על שטח של כ-5,000 דונם, מכיל בתוכו את קברו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ורעייתו עדה, מרכז מבקרים מודרני ומשוכלל ושטח של כ-70 דונם גן המכיל מגוון צמחים.  

כל שטח הפארק שהינו בבעלותה של קרן רוטשילד מתוחזק באמצעות שכירים של הקרן שבין היתר מממנת גם מחקרים שונים בבוטניקה, זואולוגיה וגיאולוגיה, שנערכים בתחומי הפארק.  

 

הקשר בין הברון לאתר, נוצר בעת ביקורו האחרון בארץ ב-1914 שעה שהציג בגאוה לעיני לאשתו את הישגיו בשנות פעילותו באזור ובמקביל אמר לה בצרפתית: 'כמה יפה להיות ולנוח כאן'.  

כשנפטר הברון ב-1934 פירשו יורשיו את המשפט שנאמר בשעתו, שהוא רצה להיקבר על אדמת א"י ואכן לאחר מותו החלו לתכנן את הפארק על מנת ליישם את בקשתו וב-1954 החליטה מדינת ישראל יחד עם בני משפחתו להעלות את ארונותיהם של הברון ורעייתו לקבורה בתחומי הפארק.  

 

מסלול פעילותו של הברון בארץ פסק ב-1900 עקב ההתנגדויות והמרידות שהיו נגדו, מסע שהכאיב לו מאד, שבעקבותיו העביר את הטיפול במושבות לחברת בשם יק"א: 'חברה להתיישבות יהודית' מיסודו של הברון מוריס הירש, שהתרכזה בעיקר בפעילות התיישבות יהודים בארגנטינה.

הברון החזיר אליו את כל הפעילות על המושבות בארץ ב-1923 כבעליו של חברת פיק"א:  'חברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל' שהוקמה על ידי הברון רוטשילד.

 

לאחר יסוד המדינה העבירה המשפחה את כל רכושה בארץ למדינת ישראל, חוץ מנמל קיסריה, פארק תעשייה של קיסריה-פרדס חנה ורמת הנדיב.  

 

במהלך 18 שנות פעילותו בא"י השקיע הברון יותר מחמישה מיליון לירות שטרלינג שהתבטאו ברכש של 500,000 אדמות, בפיתוח היישובים הראשונים, שעל שטחם נבנו יישובים והוקמו מפעלים, יקבים ובתי חרושת.

 

משפחת רוטשילד ממשיכה עד היום לתרום לפרויקטים רבים בארץ והייתה שותפה בעבר בהקמת הטלוויזיה הלימודית, הקמת האוניברסיטה הפתוחה, בניית בנין הכנסת ובנין בית המשפט העליון, יסוד להקת המחול בת שבע ועוד.

 

תכנון הגן בוצע ע"י שני אדריכלי נוף ישראלים שלמה ויינברג ואוריאל שילר שתכננו את עיצוב הגן ואת הפסלים שבו, לפי מסורת של גנים באירופה שעה שהכניסו הרבה סמליות באלמנטים השונים, כלומר משולבים בפארק שני עקרונות תכנון בסיסיים: גן צרפתי סימטרי שגזום במדויק כדוגמת  גן הוורדים, או גן אנגלי מסובך ולא מסודר עם אלמנט של מעט מסתוריות.  

בפארק יש מגוון עצום של צמחים, והפריחה מתוכננת כך שבכל עונה יש לפחות צמח אחד שיפרח וייתן צבע לגן ואם לא צמח טבעי, אזי פרחים עונתיים שנשתלים באתר.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר רמת הנדיב 

bottom of page