top of page
הגשר התוי.jfif

הגשר התלוי  (נחל בשור)

אגן הניקוז של נחל הבשור שמעליו תלוי הגשר ובסופו נשפך לים התיכון מעט דרומה מעזה, הינו הגדול ביותר במערב הארץ ושטחו כ-3,650 קמ"ר שלתוכו מנוקזים אזורי השפלה הדרומית, דרום הר חברון, אזור ערד המכתש הגדול, אזור ירוחם ואזור שדה בוקר. 

 

בתקופות קדומות יותר, לפני השבר הסורי-אפריקאי, נחל הבשור היה יותר גדול עת ניקז לתוכו גם את הרי מואב, אדום ומדין וכול מימיו נזרמו לים התיכון.

במהלך פעילותו של השבר הסורי-אפריקאי, השתבש כל משטר הזרימה של נחל הבשור חלקו העליון - קרי המזרחי שבירדן, זרם עד לים המלח בעוד שחלקו המרכזי המצוי במזרח הנגב שינה כיוון וזרם אף הוא מזרחה אל ים המלח, במקום מערבה כפי שזרם במקורו.

נחל הבשור הנוכחי הינו רק השארית התחתונה והיא שממשיכה לזרום עד לים התיכון.

 

באפיק הנוכחי של הנחל יש מקטעי קרקע שונים שנובעים ממצבי הצפה ונסיגה של הים הקדום, הבאים לידי במסלעי כורכר וסלעי חוף שמעידים על קווי חוף קדומים, שכיום נמצאים ביבשה. 

 

הגשר התלוי שאורכו כ-80 מטר, שנבנה למטרה תיירותית בלבד, הינו הראשון והיחיד שהיה בארץ במשך שנים, כיום יש גשר כזה גם מעל נחל קטיע בנשר, שאינו מעל מים זורמים, בעוד שבנחל בשור תמיד זורמים מים, המהווים מקור שתייה לעופות מים וצבי מים.

 

חבל הבשור מכיל כיום הרבה פרדסים שנדדו למרחב מאזור השרון שנהפך למרחב נדל"ן יקר יותר מתפוזים והם גדלים באדמת לס או חול בלי בעיה וזאת משום שאין הבדל אקלימי בין השרון לחבל הבשור.  

 

השקיה לעצי פרי ההדר מתאפשרת בעיקר ע"י מי השפד"ן - שפכי גוש דן, שמהולים במעט מי שיטפונות הזורמים בצינורות הצבועים בצבע אדום.

פרויקט שפד"ן הוקם בשנות ה-80 בתהליך שבתחילתו השפכים עוברים טיהור חלקי בחולות ראשל"צ ומשם מוזרמים למאגרים בנחל הבשור המכילים כ-4 מיליון קוב ושבהם הם משודרגים עם מי השיטפונות.

 

מי השתייה בנגב הם רק מים הזורמים בצינורות מהמוביל הארצי שהם מים שפירים שמקורם בכנרת, בירקון או מים מותפלים.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר קק"ל

bottom of page