top of page
תל דור.jfif

גן לאומי תל דור

שרידי הישוב דור הממוקמים על תל כורכר החולש על 3 מפרצים טבעיים, המהווים מקומות עגינה קלסיים לספינות, אפשרו ליושבי העיר לבנות בהם נמלים ויתכן אף מבדוק לספינות.

ואכן מראשית הקמתה של דור שהחלה בתקופת הברונזה התיכונה (1,550-2,000 לפנה"ס) הישוב דור היווה נקודת מסחר חשובה ביותר במרחב.

  

מבחינת התיעוד הכתוב, דור נזכרת לראשונה בכתובת של רעמסס ה-2 המתוארכת למאה ה-13 לפנה"ס.

במקרא מוזכרת דור לראשונה בספר יהושע כאזור בשם 'נפות דור' אזור בו שליטו השתתף בברית מלכי הצפון נגד בני ישראל.  

בספר שופטים מסופר שהעיר דור לא נכבשה, אך הוטל עליה מס בתקופות בהן יד ישראל הייתה תקיפה.

בספר מלכים מוזכרת דור כבירת אחת מנציבויות המס של שלמה שעליה הופקד חתנו של שלמה המלך, אדם בשם בן אבינדב.

תיעוד נוסף על דור נחשף בפפירוס בו מסופר על מסעו של פקיד מצרי בכיר בשם של ואן אמון שנישלח ב-1,100 לפנה"ס לרכוש עצי ארז בגבל שבצפון לבנון ובדרכו עצר בנמל אשר בדור.

בתקופה הפרסית (332-538 לפנה"ס) מוזכרת העיר בכתובת שנחשפה על מצבת קברו של אשמונעזר מלך צידון.

במהלך תקופה הרומית (63 לפנה"ס-324 לספירה) החלה ירידה בחשיבותה של דור וזאת עקב הקמתו של נמל קיסריה הסמוך, תהליך שנמשך עד לנטישת העיר בסביבות שנת 250 לספירה.

בתקופה הביזנטית ההוקמה באתר כנסייה הכוללת גם מאגר מים פתוח וקבר מקודש הנמצאים כיום מחוץ לגבולות הגן הלאומי.

בימי הביניים הוקמה באתר מצודה קטנה, שיש המציעים לזהותה כמצודה צלבנית, אך זיהוי זה מוטל בספק.

בתקופה העות'מאנית הוקם בסמוך לתל, הכפר הערבי טנטורה, שנינטש מתושביו שבמהלך מלחמת העצמאות במסגרת מבצע נמל.

לאחר הקמתה של מדינת ישראל נבנו על שטחי הכפר טנטורה, שני יישובים ישראלים מושב דור וקיבוץ נחשולים.

 

במהלך הדורות קושרו תושבי דור למספר קבוצות אתניות כדוגמת הכנענים הסקילים שהיו חלק מגויי הים שהתיישבו בחופי דרום הלבנט, האשורים, הישראלים ועוד.

תמהיל מעין זה של תרבויות גרם למחלוקת מחקרית בדבר האופי האתני של יושבי דור בתקופות השונות, כי מבחינה גאוגרפית דור הנמצאת בגבולה הדרומי של פיניקיה, הייתה די מרוחקת מלב ליבה של פניקיה שתושביה התרכזו בעיקר בחוף לבנון של ימינו.  

לדעת החופרים באתר וזאת ע"פ הממצאים שנחשפו בו, קיימת אחידות והמשכיות בתרבות החומרית בדור וזאת מיוחסת רק לפיניקים, דעה שמגובה גם מהמקורות הספרותיים.  

 

החפירות ארכיאולוגיות באתר החלו בתקופת המנדט, בהם נחשף מבנה  שהוגדר כמקדש לאל הים פוסידון.

במהלך חפירות ארכיאולוגיות שהחלו ב-1980 ברחבי התל ע"י משלחת של האוניברסיטה העברית בירושלים, נחשפו בין היתר ארמון מהתקופה ההלניסטית, שרידי רחובות ומבנים מהתקופה הרומית, שערי העיר הקדומים ועוד.

 

במרחב תל דור צומחים מיני צמחים נדירים כדוגמת חגווית החומות, אוכם חופי, ציפורנית זעירה, עדעד הביצות וחרחבינה חופית.

 

יחודו של קו החוף באתר מתבטא במפורץ העשיר בטבלאות גידוד המכילים מגוון עשיר של בעלי חיים ימייםן.

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר רשות הטבע והגנים

קישור לאתר טבע ונופים בישראל

bottom of page