top of page
פורצי ירושלים.jpg

אנדרטת פורצי הדרך לירושלים

אנדרטת פורצי הדרך לירושלים, הממוקמת על גבעה במעלה שער הגיא, מול המושב שואבה, שתוכננה על ידי הפסלת נעמי הנריק, נחנכה ב-1967 במעמד ראש הממשלה דאז לוי אשכול, לוחמים מחטיבת הראל פלמ"ח, יצחק רבין שהיה מפקד החטיבה בתש"ח ובני משפחות שכולות.

 

האנדרטה ממוקמת על גבעה עליה שכן הכפר הערבי ח'רבת א-זנקולה שחרב במלחמת העצמאות, שכן תושביו היוו חלק מהקבוצות הערביות שמנעו משיריות האספקה להגיע לירושלים הנצור בתש"ח.  

 

בסיס האנדרטה עשוי מבטון שממנו מזנקים 7 מוטות מפלדה אל חלד באורך 12 מטרים שנשענים על קבוצה נוספת של מוטות אנכיים הממוקמים נמוך יותר, שמסמלים כרעיון את הפריצה לירושלים, כדברי הפסלת נעמי הנריק: 'האנדרטה היא הפשטה של רעיון הפריצה לירושלים והיא מביעה תנועה דינאמית של פריצה מעל מחסום בכיוון ירושלים'. 

 

למרגלות האנדרטה מונחת אבן גיר ועליה חקוקה הכתובת 'יד לפורצי הדרך לירושלים ולמגיניה: מלחמת הקוממיות תש"ח' ופסוק מספר ישעיהו "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט".

קישור למסלול טיול מומלץ המכיל את האתר.

קישור לאתר יזכור 

 

 

bottom of page