top of page

מסלול טיול מבית יגאל אלון לאנדרטת הטייסים התורכיים 

מוזיאון לתולדות הגליל ומקום משכן של סירת דייגים מהמאה ה-1

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממגדלא לבית הכנסת בכפר נחום.

כ-¼ שעה

אתר המכיל שרידי בית כנסת עתיק וכנסייה מודרנית הבנוייה על שרידי ביתו של פטרוס תלמידו של ישוע .

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממבית הכנסת בכפר נחום לגן לאומי כורזים.

כ-¼ שעה

אתר המשמר שרידי כפר יהודי מתקופות המשנה והתלמוד, המכיל שרידי בית כנסת מפואר.

כ-¾ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מגן לאומי כורזים לת מוטילה.

כ-¼ שעה

אתר המנציח את נפילתם של 41 חללי צה"ל בקרב מול הצבא הסורי ב-1951  .

כ-½ שעה

שהייה באתר 

נסיעה מתל מוטילה לגן לאומי כורסי.

כ-¼ שעה

אתר המשמר שרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית המנציחה את נס החזירים במסורת הנוצרית. 

כ-¾ שעה

שהייה באתר

נסיעה מגן לאומי כורסי למצפה אופיר.

כ-¼ שעה

מצפה הממוקם מעל הכנרת שממנו ניתן לצפות למרחבי צפון ישראל.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה ממצפה אופיר לאנדרטת הטייסים הטורקיים.

כ-¼ שעה

אנדרטה שהוקמה לזכרם של שני טייסים טורקיים שמטוסם התרסק ב-1914 בסמוך לאתר.

כ-½ שעה

שהייה באתר

נסיעה הביתה

......

כניסה בתשלום

מבוגר - 22  ₪  אזרח ותיק - 11 ₪

שירותים

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 14  ₪

אזרח ותיק -7 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

מבוגר - 30  ₪  אזרח ותיק - 20 ₪

שירותים

כניסה בתשלום

סמלי

שירותים 

מפת מסלול
בית יגאל אלון - אנדרטת הטייסים הטורקיים
הפסקת צהרים - אנדרטת תל מוטילה


 

טייסים תורכיים.jpg
בית אלון.png
bottom of page