top of page
אנזק.jpg

המרכז להנצחת חיילי אנז"ק

האתר החדיש נחנך במסגרת חגיגות 100 שנים לכיבוש העיר באר שבע ע"י גיסות אנזא"ק  ב-31.10.1917 במהלך מלחמת העולם הראשונה. 

 

גיסות אנז"ק Australian and New Zealand Army Corps היווה כוח צבאי של חיילים אוסטרלים וניו זילנדיים שלחמו במלחמת העולם ה-1 במסגרת 'מדינות ההסכמה' שכללה בין היתר את בריטניה, צרפת, הקיסרות הרוסית, סרביה, וארצות הברית כנגד 'מעצמות המרכז' שהורכבה מהאימפריה האוסטרו-הונגרית , הקיסרות הגרמנית, איטליה האימפריה העות'מאנית ובולגריה.

 

באוסטרליה וניו זילנד, נחגג כל שנה ב-25 באפריל, יום אנזא"ק, לזכר החיילים שנפלו במלחמה, יום שהינו יום נחיתת כוחות אנז"ק ב-1915 בחוף גליפולי הנמצא במרחב התורכי. 

 

האתר מציג במיטב הטכנולוגיה המודרנית את סיפור כיבושה של ב"ש ע"י מאות פרשים אוסטרלים וניוזילנדים שהסתערו על העיר, החל מתהליך חיולם בארצות מוצאם ועד לכיבוש באר שבע מידי האימפריה העות'מנית, תוך התמקדות בקשייהם, שמחותיהם וסיפורם האישי של החיילים שלחמו תחת הצבא האנגלי במטרה לכבוש את ארץ ישראל.

 

בצמוד למרכז להנצחת חיילי אנז"ק, ממוקם בית הקברות הצבאי הבריטי, שהוקם בשלהי מלחמת העולם ה-1 בבאר שבע, בו נטמנו 1,240 חללי האימפריה הבריטית שלחמו בתחומי א"י במהלך מלחמת העולם ה-1 ונהרגו במהלך כיבושה, מידי האימפריה העות'מאנית, ביניהם 206 חיילים המשתייכים לכוחות אנזא"ק .

 

במתחם נקברו תחילה 139 מחללי קרב באר שבע, ולאחר מכן הועברו אליו גם חללים מ-9 בתי קברות ארעיים אחרים שהוקמו באזורים שונים בא"י.

ליד שער הכניסה של בית הקברות, מופיעה כתובת הכתובה ב-3 השפות הרשמיות של ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל "חלקת השדה שעליה הוקם בית הקברות הזה ניתנה על ידי עירית באר שבע כמתנת עם של בני פלשתינה (א"י) להיות מקום מנוחת עולמים לחיילי ההסכמה, אשר נפלו חללים במלחמה בשנים 1914 - 1918  יהי זכרם ברוך".

 

 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר המרכז להנצחת חיילי אנז"ק

 

קישור לאתר מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

bottom of page